30.05.1996 BBHR wijz. BBHE 27.05.1993 houdende bepaling van het bestek waaraan de Haven van Brussel is onderworpen, gewijzigd bij BBHR 19.05.1994

ondertekenaar
ANDRE Eric - Staatssecr. van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en de Vernieuwing van verlaten Bedrijfsruimten,
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brussels Hoofdstedelijke Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen,
inforumnummer
100664
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren