19.06.1996 Wet houdende bepaalde wijz. aan de wetgeving houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Volksgezondheid en Pensioenen,
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
inforumnummer
100889
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren