11.07.1960 KB wijz. KB 17.08.1957 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder het diploma van vroedvrouw, verpleger of verpleegster wordt toegekend en van de beroepsuitoefening

ondertekenaar
MEYERS P. - Min. van Volksgezondheid en van het Gezin,
MOUREAUX Charles - Min. van Openbaar Onderwijs,
inforumnummer
101526
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren