05.07.1996 KB wijz. art. 126, 127 en 128 en bijlage III bij titel II, hoofdstuk III, afd. I, onderafd. II van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming - ARAB

ondertekenaar
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
inforumnummer
101659
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren