*24.07.1996 Dec. tot vervanging van art. 6 tot en met 6ter van Wet 29.05.1959 wijz. sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, tot opheffing van art. 6quater van wet (...) art. 5 van Dec. 17.07.1991 (...) inspectie(...)

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
103779
essentie
...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren