*26.06.1996 BVR wijz. de termijn voor rooiing van houtachtige gewassen of spontane bebossing in het agrarisch gebied, in afwijking van art. 44 wet 29.03.1962 (...) Ruimtelijke Ordening en Stedebouw (...) in art. 87 (...) Bosdecreet

ondertekenaar
KELCHTERMANS Theo - Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,
inforumnummer
103816
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren