26.06.1990 BBHE tot regeling van het vakbondstatuut van het personeel van de Openbare reinigingsdienst van de Agglomeratie Brussel (art. 15 en 81 tot 84 van het KB 28.09.1984)

ondertekenaar
CHABERT Jos - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
HOTYAT Robert - Staatssecret. voor Tewerkstelling, Ophaling en Verwerking van Afval,
inforumnummer
10385
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren