10.09.1996 KB wijz. KB 29.06.1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries

ondertekenaar
FLAHAUT Andre - Min. van Ambtenarenzaken,
inforumnummer
104013
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren