15.07.1996 Wet wijz. Wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet 08.07.1976 betr. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
et al.
inforumnummer
104047
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren