KB wijz. KB 06.12.1978 betr. de bestrijding van runderbrucellose

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van K.M.O.'s , Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
104058
essentie
Dit document bevat de lijst van de wijzigingen van het KB 06.12.1978 betreffende de bestrijding van runderleucose.
Overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord en vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Dierengezondheids ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren