24.07.1996 BVR wijz. BVR 01.04.1993 tot regeling van de tegemoetkoming van het Vlaamse Gewest voor de uitvoering van stads- en dorpsherwaarderingsprojecten

ondertekenaar
PEETERS Leo - Vlaams min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk beleid en Huisvesting,
inforumnummer
104757
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren