*09.09.1996 KB wijz. KB 20.12.1995 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst (...) voldoen aan uitzonderlijke (...) personeelsbehoeften

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Volksgezondheid en Pensioenen,
et al.
inforumnummer
104899
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren