17.12.1996 Dec. houdende oprichting van de v.z.w. 'De Rand' voor de ondersteuning van het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand rond Brussel

ondertekenaar
MARTENS Luc - Vlaams min. van Cultuur, Gezin en Welzijn,
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
107657
essentie
...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren