*11.12.1996 KB wijz. KB 22.11.1996 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van bepaalde artikelen van Wet 15.07.1996 wijz. Wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de (...)

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
107705
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren