23.12.1996 KB wijz. KB 10.06.1959 betr. de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet 15.04.1958 wijz. Wetboek van strafvordering, van de wet 01.08.1899 houdende herziening van de wetgeving en van de reglementen op de politie van het vervoer en van de besluitwet van 14.11.1939 betr. de beteugeling van de dronkenschap

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Volksgezondheid en Pensioenen,
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
inforumnummer
108604
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren