*30.12.1996 KB houdende de tijdelijke en bewarende maatregelen inzake beheersing van de uitgaven voor geneeskundige verzorging, betr. het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende, met toepassing van art. 3, par. 1, 1° en 4° (...)

ondertekenaar
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
VAN ROMPUY Herman - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting,
inforumnummer
108620
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren