27.12.1996 MB tot uitvoering van art. 3 van KB 10.06.1959 betr. inzonderheid de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Volksgezondheid en Pensioenen,
inforumnummer
108625
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren