06.12.1996 MB tot vaststelling van het model van de formulieren voor indiening van de aanvragen om schadeloosstelling voor een beroepsziekte en van de aanvragen om herziening van reeds toegekende vergoedingen

ondertekenaar
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
109921
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren