16.01.1997 KB wijz. KB 08.12.1995 tot uitvoering van art. 10bis van KB nr. 230 van 21.12.1983 betr. de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces

ondertekenaar
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
inforumnummer
109972
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren