20.12.1996 Dec. tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en de levering van thermische energie [ LAC-decreet ]

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
et al.
inforumnummer
109979
essentie
...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren