14.11.1990 BVE wijz. BVE 04.04.1990 houdende de vaststelling van de erkenningsvoorwaarden, de werkings- en subsidiëringsmodaliteiten voor diensten van begeleid wonen van mentaal gehandicapten zoals bedoeld in art. 3, par. 1bis van het KB nr. 81 van 10.11.1967 tot instelling van een fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten

ondertekenaar
LENSSENS Jan - Gemeenschapsmin. van Welzijn en Gezin,
inforumnummer
11027
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren