*25.07.1996 BVR wijz. BVR 20.12.1995 tot aanduiding van de zones zoals bedoeld in art. 15, par. 2 en art. 17, par. 3, van dec. 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen gelegen (...)

ondertekenaar
KELCHTERMANS Theo - Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,
inforumnummer
110607
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren