28.11.1996 BBHR tot toekenning van een toelage aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

ondertekenaar
TOMAS Eric - Staatssecret. toegevoegd aan de Min.-Voorzitter voor Huisvesting en het Bezoldigd Vervoer van Personen,
inforumnummer
110782
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren