17.02.1997 Wet wijz. Wet 21.05.1991 tot vaststelling van een zeker verband tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Volksgezondheid en Pensioenen,
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
inforumnummer
110966
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren