*24.01.1997 Wet wijz. Wet 19.07.1991 betr. de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en wijz. Wet 08.08.1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, strekkende tot verplichte inschrijving in de (...)

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
111181
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren