*21.02.1997 KB wijz. Wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, met toepassing van art. 3, par. 1, 1° en 4°, en par. 2, van Wet 26.07.1996 strekkende tot realisatie (...)

ondertekenaar
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
VAN ROMPUY Herman - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting,
inforumnummer
112013
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren