*20.02.1997 KB wijz. art. 1410, par. 4 Ger.W., in toepassing van de art. 2 en 3, par. 1, 3° en 4° en par. 2, Wet 26.07.1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België van de Europese Economische en (...)

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Volksgezondheid en Pensioenen,
et al.
inforumnummer
112145
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren