*21.03.1997 KB tot uitvoering van het art. 4, par. 2, vijfde lid van KB 23.12.1996 tot uitvoering van de art. 15, 16 en 17 van Wet 26.07.1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de (...)

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Volksgezondheid en Pensioenen,
inforumnummer
112404
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren