11.05.1995 Wet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake biologische diversiteit, en Bijlagen I en II, gedaan te Rio de Janeiro op 05.06.1992

ondertekenaar
DERYCKE Erik - Min. van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking,
SANTKIN Jacques - Min. van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
WATHELET Melchior - Min. van Justitie,
inforumnummer
112502
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren