*12.12.1996 KB houdende maatregelen inzake strijd tegen de fiscale fraude en met het oog op een betere inning van de belasting, met toepassing van de art. 2, par. 1, en 3, par. 1, 2° en 3°, van Wet 26.07.1996 strekkende tot de (...)

ondertekenaar
MAYSTADT Philippe - Min. van Financiën en Buitenlandse Handel,
inforumnummer
112653
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren