*16.04.1997 KB houdende maatregelen met het oog op het invoegen van een Afdeling 3bis, in Hoofdstuk III van Titel IV bevattende een art. 139bis in de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 07.08.1987, met toepassing van (...)

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Volksgezondheid en Pensioenen,
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
113823
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren