25.04.1997 KB wijz. Wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, met toepassing van art.10, 1° en 2° Wet 26.07.1996 tot modernisering van de sociale zekerheid

ondertekenaar
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
113838
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren