29.04.1997 BVR houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer

ondertekenaar
BALDEWIJNS Eddy - Vlaams min. van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
inforumnummer
113935
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren