15.05.1984 Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen : Maatregelen tot harmonisering in de pensioenregeling van de openbare sector : Overlevingspensioenen en Minimumbedragen van de pensioenen (art. 1 - 44)

ondertekenaar
DEHAENE Jean-Luc - Min. van Sociale Zaken,
GOL Jean - Min. van Justitie,
MAINIL Pierre - Staatssecret. voor Pensioenen,
inforumnummer
114223
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren