20.05.1997 Wet wijz. Wet 02.04.1965 betr. het ten laste nemen van steun door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Volksgezondheid en Pensioenen,
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
PEETERS Jan - Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu,
inforumnummer
115451
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren