*26.05.1997 KB wijz. wetten betr. de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 03.06.1970, in uitvoering van art. 3, par. 1, 4°, en par. 2, van de Wet 26.07.1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden (...)

ondertekenaar
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
VAN ROMPUY Herman - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting,
inforumnummer
115668
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren