26.06.1997 Wet tot bekrachtiging van KB genomen met toepassing van de wet 26.07.1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, van de wet 26.07.1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van de wet 26.07.1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen

ondertekenaar
DEHAENE Jean-Luc - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
115689
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren