20.05.1997 Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
FLAHAUT Andre - Min. van Ambtenarenzaken,
inforumnummer
116031
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren