20.05.1997 Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken : Wijziging van Wet 17.02.1849 die de wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen wijzigt (art. 2)

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
FLAHAUT Andre - Min. van Ambtenarenzaken,
inforumnummer
116033
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren