20.05.1997 Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken : Wijziging van KB nr. 230 van 21.12.1983 betr. de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces (art. 15)

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
FLAHAUT Andre - Min. van Ambtenarenzaken,
inforumnummer
116048
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren