15.04.1997 BVR tot bepaling van de voorwaarden en vorm van het conformiteitattest voor wervingsambten in het onderwijs ter uitvoering van de Europese Richtlijnen 89/48, 92/51 en 2001/19

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
116223
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren