17.06.1997 BVR wijz. BVR 11.01.1995 houdende de voorwaarden betr. sociale leningen met gewestwaarborg voor het bouwen, kopen of verbouwen van woningen

ondertekenaar
DEMEESTER-DE MEYER Wivina - Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,
PEETERS Leo - Vlaams min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk beleid en Huisvesting,
inforumnummer
116907
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren