16.05.1984 KB houdende bepaalde regelen in verband met de begroting van de ziekenhuizen die afhangen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van een intercommunale vereniging of van een vereniging opgericht overeenkomstig hoofdstuk XII van de organieke wet van 08.07.1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

ondertekenaar
AERTS Firmin - Staatssecret. voor Volksgezondheid en Leefmilieu,
DEHAENE Jean-Luc - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
117219
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren