18.02.1985 KB wijz. KB 09.05.1984 tot uitvoering van art. 13, lid 2, 1°, van de wet 07.08.1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en art. 100bis, par. 1, van de organieke wet 08.07.1976 betr. de OCMW's

ondertekenaar
AERTS Firmin - Staatssecret. voor Volksgezondheid en Leefmilieu,
DEHAENE Jean-Luc - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
117265
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren