06.07.1997 KB waarbij de wet van 10.04.1995 betr. de herverdeling van de arbeid in de openbare sector toepasselijk wordt gemaakt op het Waals Gewest

ondertekenaar
FLAHAUT Andre - Min. van Ambtenarenzaken,
inforumnummer
117396
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren