*12.05.1997 BVR buitengewoon secundair beroepsonderwijs - wijziging MB 15.04.1980 (...) model van kwalificatiegetuigschrift buitengewoon secundair beroepsonderwijs (...) artikel 43 van het KB 28.06.1978 (...)

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
117480
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren