08.07.1997 Wet wijz. Wet 26.03.1968 waarbij de aanwerving in openbare dienst wordt vergemakkelijkt van personen die bij de technische coöperatie met de ontwikkelingslanden diensten hebben gepresteerd

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
FLAHAUT Andre - Min. van Ambtenarenzaken,
inforumnummer
118569
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren