18.06.1997 Wet wijz. wet 10.04.1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, wet 19.07.1991 tot regeling van het beroep van privé- detective en wet 03.01.1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
118639
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren