*08.08.1997 KB wijz. Wet 25.03.1964 op de geneesmiddelen in uitvoering van art. 3, par. 1, 4°, van Wet 26.07.1996 strekkende tot realisatie van budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en (...)

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Volksgezondheid en Pensioenen,
VAN ROMPUY Herman - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting,
inforumnummer
118641
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren