*08.08.1997 KB (..) uitbouw van het globaal beheer van de sociale zekerheid, met toepassing van art. 9 van Wet 26.07.1996 (...) wettelijke pensioenstelsels en van art. 3, par. 1, 4° van Wet 26.07.1996 strekkende tot realisatie (...)

ondertekenaar
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
118777
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren